Societatea Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje C.F.R. IRLU S.A. a fost infintata in anul 2001 prin externalizarea activitatii de reparatii locomotive din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA" S.A.

Societatea Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje C.F.R. IRLU S.A. îsi desfasoara activitatea în baza H.G. nr. 864/2001 si este potrivit art.42 din legea nr. 31/1990, o filiala cu personalitate juridica a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA” S.A.

C.F.R. IRLU S.A. continua traditia de peste 60 de ani, în domeniul întretinerii si repararii de locomotive, a depourilor de locomotive.

In prezent C.F.R. IRLU S.A. realizeaza lucrari de revizii, reparatii si modernizari locomotive pentru operatorii feroviari prezenti atat pe piata din Romania cat si din strainatate, dispunand de 23 de unitati si capacitati aferente acestor prestatii distribuite pe teritoriul Romaniei.

C.F.R. IRLU S.A. este autorizata AFER in calitate de furnizor feroviar si detine omologarile si agrementarile tehnice, conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000 pentru produsele si serviciile ofertate.

În cadrul S. C.F.R. IRLU S.A. a fost implementat si certificat un sistem de management al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008.

AFERRecunoasterea conformitatii cu cerinetele standardului a fost realizata decatre OCS-AFER în august 2015.Vezi certificat SMC nr 015

Domeniul certificat se refera la “Repararea si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a. – C 3317”.

Prin incheierea din data de 03.09.2014 instanta de judecata in dosarul nr.28428/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a civila a admis cererea de deschidere a procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.85/2014, in procedura generala, fata de S. Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje – C.F.R. IRLU S.A. fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu FIVE SPRL.

DESEMNARE FIVE SPRL incheiere sedinta din 03.09.2014

ADDENDUM LA PLANUL DE REORGANIZARE

Prin publicarea Sentintei nr.9509/25.11.2015 in BPI nr.3173/15.02.2016 se confirma Planul de reorganizare al CFR IRLU SA