CINE SUNTEM ?

C.F.R. IRLU SA este o companie ce îşi desfăşoară activitatea în România cu sediul central în Bucureşti şi circa 23 de locaţii de revizii şi reparaţii locomotive şi utilaje, distribuite pe tot cuprinsul ţării.

COMPANIA

Societatea Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje C.F.R. IRLU S.A. a fost infintata in anul 2001 prin externalizarea activitatii de reparatii locomotive din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „CFR MARFA” S.A.

Societatea Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje C.F.R. IRLU S.A. îsi desfasoara activitatea în baza H.G. nr. 864/2001 si este potrivit art.42 din legea nr. 31/1990, o filiala cu personalitate juridica a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „CFR MARFA” S.A.

C.F.R. IRLU S.A. continua traditia de peste 60 de ani, în domeniul întretinerii si repararii de locomotive, a depourilor de locomotive.

In prezent C.F.R. IRLU S.A. realizeaza lucrari de revizii, reparatii si modernizari locomotive pentru operatorii feroviari prezenti atat pe piata din Romania cat si din strainatate, dispunand de 23 de unitati si capacitati aferente acestor prestatii distribuite pe teritoriul Romaniei.

C.F.R. IRLU S.A. este autorizata AFER in calitate de furnizor feroviar si detine omologarile si agrementarile tehnice, conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000 pentru produsele si serviciile ofertate.

În cadrul S. C.F.R. IRLU S.A. a fost implementat si certificat un sistem de management al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015.

În cadrul S. C.F.R. IRLU S.A. a fost implementat si certificat un sistem de management al mediului conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2015.

Recunoasterea conformitatii cu cerinetele standardului a fost realizata decatre OCS-AFER în august 2015.

Domeniul certificat se refera la “Repararea si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a. – C 3317”.

SERVICII

Revizii si reparatii accidentale si programate la locomotive, automotoare, parcul auxiliar si subansamblele acestora;

modernizari locomotive;

expertize si masuratori la materialul rulant de cale ferata;

reparatii si reconditionari piese de schimb si echipamente pentru locomotive si alte mijloace de transport feroviar;

reparatii si reconditionari masini si utiaje industriale;

verificaricari metrologice;

determinari si analize fizico – chimice;

transport rutier de marfuri.

CUM NE DESFASURAM ACTIVITATEA?

Realizarea serviciilor prestate se efectueaza în conformitate cu nomenclatoare de lucrari, instructii specifice, tehnologii proprii, standarde, ordine, reglementari etc.

Necesitatea realizarii serviciilor si produselor cu asigurarea calitatii cerute de clienti a impus implementarea unui sistem de asigurarea calitatii specific, obtinându-se atestari, autorizari, omologari respectiv agrementari AFER.

Toate aceste eforturi fiind concretizate prin implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2015 si un sistem de management al mediului ISO 14001/2015. Controlul calitatii serviciilor si produselor este efectuat pe fiecare faza a întregului proces tehnologic respectiv ciclu de fabricatie cu aparate si dispozitive de control speciale.

C.F.R. IRLU S.A. dispune, în prezent, de o forta de munca cu calificare si cu experienta în domeniu, fiind în masura sa satisfaca necesarul de servicii sau produse cerute de clienti.

In continuarea tuturor actiunilor întreprinse de S. C.F.R. IRLU S.A. pentru a raspunde asteptarilor clientilor sai în ceea ce priveste calitatea, pretul si termenele de livrare s-a decis aplicarea unei politici vizând satisfactia clientilor prin servicii si produse cu un nivel calitativ ridicat la pretul cel mai mic si axat pe optimizarea resurselor, competenta si motivarea personalului, un bun management si respectarea tuturor obligatiilor contractuale.

Nume şi prenume Funcţia Document numire în funcţie

TOPA LAURA ELENA

CV

Presedinte

Hotărârea A.G.O.A. nr.8 din 28.12.2023

Durata mandatului până la 02.06.2024

NEGOI MIHAELA

CV

Membru provizoriu

Hotărârea A.G.O.A. nr.8 din 28.12.2023

Durata mandatului până la 02.06.2024

PAUNESCU GEORGE COSMIN

CV

Membru provizoriu

Hotărârea A.G.O.A. nr.8 din 28.12.2023

Durata mandatului până la 02.06.2024

SAVU ALEXANDRA

CV

Membru provizoriu

Hotărârea A.G.O.A. nr.8 din 28.12.2023

Durata mandatului până la 02.06.2024

STEFAN FLORIN

CV

Membru provizoriu

Hotărârea A.G.O.A. nr.8 din 28.12.2023

Durata mandatului până la 02.06.2024

2020

1.Bilanț 2020 – S CFR IRLU SA

2.Recipisa depunere Bilanț 2020 – S CFR IRLU SA

3.Raportul auditorului independent si Raportul administrator 2020 – S CFR IRLU SA

4.Note bilanț 2020 – S CFR IRLU SA

2021

1.Bilanț 2021 – S CFR IRLU SA

2.Recipisa depunere Bilanț 2021 – S CFR IRLU SA

3.Nota recuperare pierdere 2021 – S CFR IRLU SA

4.Note bilanț 2021 – S CFR IRLU SA

5.Raport Auditor 2021 – S CFR IRLU SA

6.Raportul Adiministratorilor 2021 – S CFR IRLU SA

7.HAGA Nr.4 din 26.05.2022 – S CFR IRLU SA

8.HCA Nr.18 din 26.05.2022 – S CFR IRLU SA

9.Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2021 – S CFR IRLU SA

10.Raport Non-Financiar 2021 – S CFR IRLU SA 

11.Raportare contabilă semestrială la 30.06.2021- S CFR IRLU SA

2022

1.Raportare contabilă semestrială la 30.06.2022- S CFR IRLU SA

2023

1.Bilant semnat olograf S CFR IRLU SA 2022

2.Recipisa bilant S CFR IRLU SA 2022

3.Nota recuperare pierdere AGA S CFR IRLU SA 2022

4.Note bilant S CFR IRLU SA 2022

5.Raport auditor S CFR IRLU SA 2022

6.Raport administrator S CFR IRLU SA 2022

7.Hotarare AGA S CFR IRLU SA 2022

8.Hotarare consilu de administratie S CFR IRLU SA 2022

9.Raport comitet de nominalizare S CFR IRLU SA 2022

10.Raport non-financiar S CFR IRLU SA 2022

11.Raportarea semestriala S CFR IRLU SA la 30.06.2023