DECLARAŢIE PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI MEDIULUI A SOCIETĂŢII ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE CFR IRLU S.A.

 

SOCIETATEA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE CFR IRLU SA asigură, prin managementul de vârf, implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu, având ca referenţial standardul SR EN ISO 14001:2015, pentru activităţile: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport ( CAEN 3317), şi anume:

 • întreţinere, revizii şi reparaţii programate/neprogramate la material rulant de cale ferată;
 • reparaţii piese schimb şi echipamente ale materialului rulant motor de cale ferată;
 • verificări pe standuri ale diferitelor echipamente ale materialului rulant motor de cale ferată;
 • determinari fizico-chimice la lubrifianti si combustibili;

Astfel, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

 • funcţionarea organizaţiei în conformitate cu cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile pentru aspectele de mediu ale activităţilor desfăşurate, astfel încât să putem demonstra că ne desfăşurăm activitatea în spiritul prevenirii poluării;
 • satisfacerea tuturor părţilor interesate  prin oferirea încrederii că toate măsurile necesare vor fi înteprinse pentru reducerea impactului asupra mediului inconjurator si prevenirea poluarii;
 • conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu referitoare la aspectele de mediu şi alinierea la Directivele Uniunii Europene;
 • utilizarea eficientă a resurselor naturale pentru se asigura dezvoltarea durabilă;
 • conştientizarea şi implicarea  personalului propriu şi a celui care lucrează în numele organizaţiei în implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management de mediu.
 • îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu;

  Obiectivele  de mediu sunt stabilite în conformitate cu politica de mediu şi sunt duse la îndeplinire prin definirea ţintelor de mediu în cadrul Programului de management de mediu.
Pentru indeplinirea obiectivelor de mediu conducerea  SOCIETĂŢII ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE CFR IRLU SA se  angajează să aloce  resurse materiale, financiare şi umane.
Conducerea SOCIETĂŢII ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE CFR IRLU SA este implicata in procesul de imbunatatire continua a Sistemului de Management de Mediu si asigura ca politica de mediu este mentinuta si sprijinita de fiecare salariat de la toate nivelurile organizatiei.
Prezenta politica va fi comunicata in intreaga organizatie,iar Reprezentantul Managementului de Mediu are autoritatea de a asigura implementarea politicii de mediu.

Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intregul personal si este disponibila pentru public.

Data: 27.11.2023

Director  

                    Programe de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023 

 1. ADJUD – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 2. BRAILA – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 3. BUZAU – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 4. CARANSEBES – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 5. CRAIOVA – Atelier Piatra Olt – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 6. CRAIOVA – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 7. DEJ – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 8. PALAS – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 9. PASCANI – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023
 10. SIMERIA – Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri 2023